W liście skierowanym do premiera i podpisanym przez szefów czterech związków zawodowych poinformowali oni także o zawiązaniu międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego, który podjął decyzję o pogotowiu strajkowym.

ArcelorMittal Poland ogłosił w czwartek decyzję o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Spółka zamierza skoncentrować produkcję surowcową w swoim oddziale w Dąbrowie Górniczej.

Jak poinformował wtedy dziennikarzy prezes i dyrektor generalny AMP Sanjay Samaddar, decyzja związana jest z kryzysem, w jakim znalazło się europejskie hutnictwo w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwaniami, z jakimi mierzy się ona na światowych rynkach stali. Są to m.in.: spadek zapotrzebowania na stal, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.

Związkowcy w piśmie do premiera Morawieckiego napisali, że domagają się od rządu interwencji w tej sprawie. „Domagamy się pańskiej obecności w Krakowie, domagamy się nareszcie skutecznych rozmów z właścicielami koncernu ArcelorMittal” - podkreślili.

Poinformowali, że ich nadrzędnym celem jest obrona miejsc pracy. „Jesteśmy gotowi posunąć się poprzez różnego rodzaju działania, nawet do najostrzejszych form protestu, włącznie ze strajkiem” - zapowiedzieli sygnatariusze listu.

Wskazali, że wśród pracowników krakowskiej huty po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu na stałe części surowcowej panują: „niepewność, ogromne rozczarowanie, wrażenie zostania oszukanym i wykorzystanym”.

„Kilkuletnia energia pracowników i przedstawicieli organizacji związkowych, wysyłek, interwencje, protesty i użyte argumenty w pismach wysłanych także do Pana Premiera, pomimo zapewnień wsparcia, nie przyniosło tak oczekiwanych przez załogę krakowskiej Huty rezultatów” - napisali związkowcy.

Wielki piec i stalownia w krakowskim oddziale AMP zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Zamierzano go ponownie uruchomić w marcu tego roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Według władz spółki od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź – od marca 2020 roku i nadejścia pandemii koronawirusa – przebywa na tzw. urlopach postojowych.

Prezes AMP zapowiedział w zeszłym tygodniu, że proces zamykania na stałe instalacji wielkiego pieca i stalowni w krakowskiej hucie rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni.

Jak podkreślił Samaddar, priorytetem dla zarządu spółki będzie wypracowanie rozwiązań ochronnych dla pracowników części surowcowej krakowskiej huty. Według niego zamknięcie dotknie bezpośrednio około 650 pracowników.

„Naszym głównym celem i wysiłkiem będzie znalezienie innych możliwości zatrudnienia w pozostałych naszych spółkach dla jak największej liczby tych pracowników” - zadeklarował prezes. Podkreślił, że firma zobowiązuje się "wypracować w porozumieniu z partnerami społecznymi możliwie najlepsze rozwiązania dla swoich pracowników".

Dodał, że pozostałe oddziały krakowski huty, takie jak koksownia oraz część przetwórcza - dwie walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała 500 mln zł, będą funkcjonowały dalej. Stal na jej potrzeby będzie dostarczana z huty w Dąbrowie Górniczej, gdzie skoncentrowana zostanie część surowcowa w oparciu o działające tam dwa wielkie piece.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.