W ujęciu miesięcznym zamówienia w styczniu wzrosły o 8,1 proc., po spadku o 9,9 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

GUS: nowe zamówienia w przemyśle na eksport w styczniu spadły o 6,7 proc. rdr

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły w styczniu o 1,8 proc., po spadku o 13,6 proc. w grudniu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.