Reklama

Po raz pierwszy remont zostanie przeprowadzony w formule postoju częściowego (druga część wiosną 2022 roku). Podczas postoju w 2021 roku nie jest planowane zatrzymywanie całej rafinerii. Zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych pozwoli na równoległe utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów spółki w całym okresie remontu, podano.

"Zgodnie z harmonogramem, w 2021 roku zostanie zatrzymanych 19 z ponad 60 instalacji, których większość z początkiem kwietnia wróci do ruchu. Drugim i ostatnim etapem postoju będzie remont 3 instalacji tzw. bloku olejowego (począwszy od 7 kwietnia). Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpi 1 maja 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2021 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną, podkreślono.

Zgodnie z szacunkami spółki, maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to 5% w skali roku, jednak podjęte zostaną działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe.

W ramach postoju remontowego spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych, wskazano również.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)