"Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy kapitałowej Grupa Azoty miały przede wszystkim wyższe ceny produktów we wszystkich kluczowych segmentach (Nawozy, Tworzywa, Chemia). Negatywny wpływ na wynik EBITDA miały głównie wyższe ceny surowców wykorzystywanych do produkcji w Grupie, przede wszystkim gazu ziemnego, a także wzrost opłat przesyłowych dla energii elektrycznej (nowa 'opłata mocowa' i zmiana stawki opłaty OZE) i wyższe ceny uprawnień do emisji CO2" - czytamy w komunikacie.

Istotny wpływ na wynik netto Grupy za I kwartał 2021 roku miał także efekt wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne projektu "Polimery Police" zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w euro, głównie na rzecz generalnego wykonawcy. Wycena tych instrumentów finansowych zwiększyła koszty finansowe Grupy w I kwartale 2021 roku o kwotę ok. 90,1 mln zł, podkreślono również.

Poziom szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych wypracowanych w I kwartale 2021 roku jest niższy w stosunku do średniej skonsolidowanych wyników opublikowanych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich, tj. I kwartał 2018-2020.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku nastąpi 13 maja 2021 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)