"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Grupy Lotos pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881 331 986,81 zł w całości z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd spółki nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu [...] wypłaty dywidendy za 2020 rok z kapitału zapasowego. Wydając rekomendację dotyczącą niewypłacania dywidendy zarząd spółki miał na uwadze:

a) stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020;

b) konieczność realizacji kolejnych istotnych projektów inwestycyjnych, w tym projektów zawartych w strategii spółki;

c) niepewność co do stabilności rynku paliwowego, związaną w szczególności z dynamiką rozwoju pandemii COVID-19 i wynikającą z tego konieczność zabezpieczenia potrzeb płynnościowych spółki" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)