Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,09 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 21,4 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym polskie podmioty z GK nie odczuły w istotny sposób negatywnego wpływu pandemii na działalność operacyjną i sytuację finansową. Ruch kopalni KWK 'Silesia' nie został wstrzymany ani istotnie ograniczony. Jednak w oparciu o analizowane scenariusze operacyjne i finansowe zakłada się, że wpływ postoju kopalni przez jeden miesiąc mógłby spowodować stratę finansową rzędu 16 mln zł. Od początku roku obserwuje się jednak ograniczenie ilości przetargów organizowanych przez spółki węglowe (PGG S.A. oraz JSW S.A.). W czarnogórskiej spółce zależnej, tj. BCG, w pierwszym kwartale br. odnotowano absencję pracowników w związku z zachorowaniami i objęciem kwarantanną na poziomie ok. 30 %. Szacowany spadek przychodów z tego tytułu to ok. 50-70 tys. euro na miesiąc" - czytamy w raporcie.

Skala wpływu pandemii na funkcjonowanie spółek z grupy, pomimo luzowania obostrzeń w gospodarce, jest trudna do przewidzenia i będzie zależała od wielu czynników pozostających poza kontrolą spółek z grupy - m.in. od czasu trwania pandemii i tempa powrotu do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ewentualnego ponownego wprowadzenia ograniczeń administracyjnych. Dla Grupy bardzo istotne w tym względzie są decyzje spółek węglowych w zakresie organizacji pracy w zakładach górniczych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,49 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)