"Przeprowadzona analiza wskazuje na brak efektywności ekonomicznej biznesu POM w dającej się przewidzieć perspektywie, co jest wskazaniem do zaprzestania kontynuowania działalności zakresie POM w segmencie Tworzywa i zbycia wybranych aktywów biznesu POM" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zewnętrznej produktów biznesu POM w 2020 roku wyniosły 54,1 mln zł i stanowiły 0,5% przychodów Grupy Azoty, zaznaczyła spółka.

"Planowane zaprzestanie produkcji POM będzie miało wpływ na ograniczenie całkowitej emisji CO2 spółki. Decyzja o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność prowadzoną przez segment Tworzywa" - czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)