Zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 70 mln zł wobec 109 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 223 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 518 mln zł w porównaniu z 567 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że spadek o 9% r/r przychodów za pierwsze półrocze 2021 roku nastąpił głównie w wyniku kontynuacji ograniczenia zamówień na rynku pierwotnym. Spadek przychodów z dostaw maszyn i urządzeń częściowo skompensowany przychodami z aftermarket i dzierżaw, a także pozostałymi przychodami.

EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku na poziomie 161 mln zł, marża EBITDA na poziomie 31% przychodów, podano w raporcie.

"I półrocze 2021 roku, a w szczególności drugi kwartał 2021 roku, to punkt zwrotny w rozwoju Grupy Famur otwierający nowe ścieżki rozwoju w kierunku zielonych technologii. Realizowana przez ostatnie lata strategia pozwoliła osiągnąć Grupie Famur pozycję globalnego gracza na rynku dostawców kompleksowych technologii dla podziemnej eksplantacji surowców miękkich - w tym przed wszystkim węgla energetycznego i koksującego. Co więcej, Grupa Famur osiągnęła swoją pozycję w branży poprzez konsekwentny rozwój oparty na modelu integracyjnym oraz wypracowany elastyczny model biznesowy, który sprawnie dostosowuje się do zmian zachodzących w otoczeniu. Obecnie grupa staje przed nowym wyzwaniami: przyspieszającym w skali globalnej procesem transformacji, w kierunku niskoemisyjnych gospodarek, wygaszaniem górnictwa węgla energetycznego w Polsce, czy radykalnymi zmianami w Polskiej Polityce Energetycznej, która przewiduje między innymi spadek udziału węgla w mixie energetycznym Polski w roku 2040, do poziomu ok. 11% w scenariuszu wysokich cen CO2 (z 69% w 2020 r.)"- skomentował prezes Mirosław Bendzera.

"W nadchodzących kwartałach będziemy przede wszystkim skupiać się nad rozwoju segmentu fotowoltaiki oraz dalszej analizie perspektywicznych sektorów przemysłowych, umożlwiających dywersyfikację działalności, jak również bieżącym dostosowywaniu struktury naszych aktywów górniczych oraz działań operacyjnych, do zmian tego sektora zachodzących na rynku globalnym" - dodał.

Obecnie Grupa Famur buduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 130 MW z wygraną aukcją URE. Jednocześnie w aukcji OZE zorganizowanej w czerwcu 2021 roku przez Urząd Regulacji Energetyki, 100% projektów fotowoltaicznych wystawionych przez Grupę Famur - o łącznej mocy 103 MW - wygrało postępowanie aukcyjne, co powoduje, że obecnie posiadamy prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku. Obecny sumaryczny portfel projektów, na różnym etapie rozwoju, wynosi powyżej 1,2 GW.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 52 mln zł wobec 100 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)