Zysk operacyjny wyniósł 1 111 mln USD wobec 594 mln USD zysku rok wcześniej.

Oczyszczony wynik CCS EBITDA w III kw. 2022 r. wyniósł 1 449 mln USD wobec 953 mln USD zysku rok wcześniej.

"Oczyszczony wynik CCS EBITDA wyniósł 1 449 mln USD w III kw. 2022 r., dzięki dobrym wynikom Upstreamu i Downstreamu, na które wpływ miały regulacje cen paliw i podatki nadzwyczajne (windfall taxes)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 192 mln USD w III kw. 2022 r. wobec 5 390 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)