Jak podało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach otwartych europejskich konsultacji publicznych planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA - Digital Services Act), w stanowisku polskiego rządu m.in. zwrócono uwagę na konieczność eliminowania barier utrudniających prawidłowe działanie jednolitego rynku usług cyfrowych.

"Będzie to możliwe np. poprzez modernizację istniejących rozwiązań prawnych, wyeliminowanie luk oraz spójne stosowanie przyjętych w Unii Europejskiej zasad, a także objęcie nowymi przepisami podmiotów z państw trzecich, które działają na rynku UE" – powiedział minister Marek Zagórski, cytowany w komunikacie resortu.

W stanowisku polski rząd zauważa też, że nadszedł czas, aby m.in. dokonać przeglądu zapisów dotyczących usuwania z internetu nielegalnych treści i szerzej zasad moderowania treści przez pośredników internetowych. Jak podało MC, w tym obszarze rząd wyraził poparcie dla działań, które zapewnią większą pewność prawa - w tym dla pośredników internetowych - i zapobiegną fragmentacji rynku wewnętrznego, przyczynią się do ochrony praw podstawowych użytkowników internetu, w tym użytkowników mediów społecznościowych i do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci, wprowadzą skuteczny nadzór nad rynkiem, w odniesieniu do moderacji treści przez pośredników.

Minister Zagórski zaznaczył, że rząd podkreślił w stanowisku, iż internet nie jest taki sam jak w 2000 r., kiedy to przyjęta została Dyrektywa o handlu elektronicznym; od tego czasu skala korzystania z usług cyfrowych, modele biznesowe i różnorodność oferowanych usług znacząco się zmieniły.

"Do tego państwa członkowskie przyjęły zróżnicowane podejścia do implementacji tej Dyrektywy, co negatywnie oddziałuje na świadczenie usług cyfrowych w całej UE. To tylko jeden z argumentów uzasadniających prace nad nowym, unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych i stworzeniem jasnych, przejrzystych i systemowych regulacji wzmacniających jednolity rynek cyfrowy UE" – ocenił Zagórski.

Komisja Europejska planuje przedstawienie, przygotowanych w ramach pakietu DSA, inicjatyw legislacyjnych pod koniec grudnia 2020 r.

Polecamy: System darmowych unijnych zezwoleń na emisję CO2 nie zwiększył dekarbonizacji przemysłu