KE rozpoczyna szczegółowe postępowanie mające ocenić, czy przydzielenie Sferii bloku częstotliwości na świadczenie usług 4G było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Sferia, polski operator telekomunikacyjny, należy do grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat, działającej na polskim rynku telekomunikacyjnym i nadawczym.

KE otrzymała skargi od konkurentów operatora, którzy twierdzą, że w 2013 roku polskie organy przydzieliły Sferii pasmo 800 MHz w tzw. „dywidendzie cyfrowej” bez aukcji, nie nakładając na nią dodatkowych kosztów ani obowiązków w zakresie zasięgu.

Innym operatorom przydzielono pozostałe bloki w paśmie dywidendy cyfrowej 800 MHz dopiero w 2016 roku w drodze konkurencyjnej procedury, za opłatą wynoszącą średnio ok. 390 mln euro (1,7 mld zł) oraz nakładając na nich obowiązki w zakresie zasięgu. Według skarżących przyznanie Sferii w 2013 roku częstotliwości radiowych w sieci GSM nie było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Polecamy: GUS: Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej spadł w VIII do 6,1 proc. z 6,5 proc. w VII