Strata operacyjna wyniosła 1,4 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 roku grupa zrealizowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1 404 tys. zł, czego powodem były głównie wyższe koszty nabycia towarów, które nie miały pełnego przełożenia na ceny sprzedaży oraz rosnące koszty usług obcych, materiałów i energii" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,42 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 60,96 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym półroczu 2022 roku 68%, a w pierwszym półroczu 2021 roku 58% przychodów grupy. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 32% i 42% odpowiednio w pierwszym półroczu 2022 i 2021 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 1,5 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)