Zysk operacyjny wyniósł 1,72 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,5 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 71,42 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 68 497 tys. zł i były niższe o 4% w stosunku do porównywalnego okresu 2022 roku, co jest wynikiem w głównej mierze zmian zasad konsolidacji spółek Comtel Group, które na dzień 30.06.2023 roku konsolidowane były metodą praw własności a na dzień 30 czerwca 2022 roku metodą pełną, podano w raporcie.

Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, w pierwszym półroczu 2023 roku 50%, Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 50%, podano również.

W I półroczu 2023 roku Grupa zrealizowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1 718 tys. zł. Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 2 015 tys. zł, na co wpływ w głównej mierze miały koszty finansowania zewnętrzne go oraz różnice kursowe. Grupa odnotowała stratę netto w pierwszym półroczu 2023 roku w wysokości 521 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 1,88 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)