Maxcom odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,92 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,45 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 41,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,95 mln zł w porównaniu z 113,32 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za trzy kwartały 2023 roku wyniosły 102 946 tys. zł i były niższe o 9% w stosunku do porównywalnego okresu 2022 roku, co jest wynikiem w głównej mierze zmian zasad konsolidacji spółek Comtel Group, które na dzień 30.09.2023 roku konsolidowane były metodą praw własności, a na dzień 30.09.2022 roku metodą pełną" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

"Sprzedaż produktów oferowanych przez Grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 49%. W ciągu 9 miesięcy 2023 roku Grupa zrealizowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4 636 tys. zł. Spółka wypracowała ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 2 589 tys. zł, na co wpływ w głównej mierze miały koszty finansowania zewnętrznego oraz różnice kursowe. Grupa odnotowała zysk netto za 9 miesięcy 2023 roku w wysokości 1 436 tys. zł" - czytamy również.

Wzrost sprzedaży jest efektem pozyskania przez spółkę nowych dużych odbiorców za granicą, w tym dużych operatorów telekomunikacyjnych. Spółka ponadto rozszerzała asortyment sprzedawany przez dotychczasowych klientów. W ocenie zarządu będzie to miało pozytywne przełożenie na wzrost sprzedaży w kolejnych okresach, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 0,28 mln zł wobec 1,74 mln zł straty rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)