Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln zł wobec 2,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,26 mln zł wobec 1,3 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,41 mln zł w 2023 r. wobec 142,06 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy w 2023 roku wyniosły 139 414 tys. zł i były niższe o 2% w stosunku do roku 2022. Sprzedaż produktów oferowanych przez Grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w 2023 roku 52% ogółu przychodów, udział sprzedaży zagranicznej kształtował się na poziomie ok. 48%. Sprzedaż w Europie zachodniej oraz krajach skandynawskich utrzymała się na zbliżonym poziomie, natomiast sprzedaż w Europie środkowo-wschodniej wzrosła o 13% w stosunku do roku 2022. W roku

2023 Grupa prowadziła sprzedaż również na rynkach pozaeuropejskich" - czytamy w sprawozdaniu.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2024 r. wyniosła 0,61 mln zł wobec 4,14 mln zł straty rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)