Maxcom odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,49 mln zł wobec 98 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,11 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 33,58 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 34 109 tys. zł i były o 531 tys. zł wyższe od przychodów analogicznego okresu 2022 roku. [...] Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym kwartale 2023 roku 49% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ok. 51%. W pierwszym kwartale 2023 roku grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 487 tys. zł. Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony o ujemne saldo działalności finansowej w wysokości 877 tys. zł. Grupa kapitałowa zakończyła pierwszy kwartał 2023 roku stratą na poziomie 415 tys. zł. Zarząd ocenia sytuację grupy kapitałowej pozytywnie. Grupa kapitałowa utrzymuje pozycję dominującego dostawcy telefonów komórkowych klasycznych, seniorskich oraz wzmocnionych dla wszystkich największych krajowych operatorów telekomunikacyjnych. Systematycznie rośnie też sprzedaż na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,11 mln zł wobec 65 tys. zł zysku rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)