Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 46,8 tys. ton w styczniu 2020 r. i była wyższa o 11% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 46,8 tys. ton i była wyższa o 4,6 tys. ton (+11%) w porównaniu do sprzedaży miedzi ze stycznia 2019 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 84,2 tony i osiągnęła poziom sprzedaży ze stycznia ubiegłego roku.

Sprzedaż TPM wyniosła 8,7 tys. troz i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku (-2%).

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-10%) w porównaniu do stycznia 2019 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

W spółce-matce:

- sprzedaż miedzi wyniosła 36,9 tys. ton i była wyższa o 5,6 tys. ton (+18%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku. Na różnicę wpływ miał między innymi uzgodniony z klientami harmonogram wysyłek katod Cu oraz wyższy poziom zapasu na koniec grudnia 2019 roku w porównaniu z grudniem 2018 roku umożliwiający nieco wyższą sprzedaż w styczniu bieżącego r.;

- sprzedaż srebra wyniosła 82,4 tony i była na tym samym poziomie co sprzedaż zrealizowana w styczniu 2019 r.;

- sprzedaż TPM wyniosła 0,6 tys. troz i była niższa o 0,6 tys. troz (-50%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w styczniu 2019 roku. Różnica spowodowana była głównie wielkością zamówień oraz harmonogramem odbiorów klientów w poszczególnych miesiącach.

W KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,6 tys. ton i była niższa o 1,3 tys. ton (-19%) w porównaniu do sprzedaży ze stycznia 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson o ok. 0,5 tys. ton (uwarunkowana nieco niższym wolumenem sprzedanego koncentratu) oraz katod Franke (spowodowana niższą produkcją). Ze względu na niższą produkcję płatnej miedzi (niższa zawartość Cu w rudzie) nieco niższą sprzedaż (o ok. 0,3 tys. ton) odnotowano także w przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury. Niezmienione wyniki sprzedażowe w porównaniu ze styczniem 2019 roku osiągnęła natomiast kopalnia Carlota;

- sprzedaż TPM wyniosła 5,9 tys. troz i była porównywalna do poziomu osiągniętego w styczniu ubiegłego roku (+4%);

- sprzedaż srebra wyniosła 0,6 tony i była wyższa o 0,3 tony (+100%) w porównaniu ze sprzedażą stycznia 2019 roku. Na wzrost wpłynęła wyższa sprzedaż srebra zawartego w koncentracie Robinson wynikająca z wyższej zawartości płatnego srebra w sprzedanym w styczniu bieżącego roku materiale;

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,04 mln funtów i była wyższa o 0,02 mln funtów (+100%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż w styczniu 2020 roku była odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie (wyższej o ok. 0,02 mln funtów).

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- sprzedaż miedzi wyniosła 4,3 tys. ton i była wyższa o 0,3 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2019 roku (+8%). Przyczyną był wyższy (o ok. 2,5 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w styczniu bieżącego roku, wynikający z wyższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek;

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,1 mln funtów (-10%). Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;

- sprzedaż srebra wyniosła 1,1 tony i była wyższa o 0,1 tony (+10%);

- sprzedaż TPM wyniosła 2,2 tys. troz i była wyższa o 0,2 tys. troz (+10%).

"Głównym powodem wzrostu sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, nieco wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu w styczniu tego roku" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)