Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polwaksu przyjęła strategię działalności spółki na lata 2020-2022, podała spółka. Przewiduje ona m.in. ponad 260 mln zł przychodów i ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 roku.
Poprzednia strategia rozwoju Polwaksu dotyczyła lat 2015-2020 i została opublikowana w marcu 2015 roku, poinformowano.
"Podstawowym celem zarządu spółki jest osiągnięcie następujących celów strategicznych:
- Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji produkcji parafin w jednym zakładzie produkcyjnym.
- Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec.
- Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia.
- Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych oraz pozostałych aktywów po przeniesieniu produkcji parafin do Jasła.
- Wzrost rentowności poprzez rozwój produkcji i sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu.
- Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizacja dostaw" - czytamy w komunikacie.
Wśród strategicznych celów finansowych nowa strategia przewiduje:
- Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku: powyżej 260 mln zł,
- Wartość EBITDA w 2022 roku: powyżej 17 mln zł,
- Poziom kredytu długoterminowego na koniec 2022 roku: 12 mln zł, podano również.
Spółka zastrzegła, że przedstawione dane nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)