Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Radpolu wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd czynności zmierzających do zakończenia prowadzenia działalności operacyjnej w ramach zakładu produkcyjnego Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim, podała spółka.
"Decyzja ta jest wynikiem przeprowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych oraz kompleksowej analizy rentowności działalności zakładu" - czytamy w komunikacie.
Przegląd opcji strategicznych obejmował sprzedaż zakładu jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, jak również zakończenie prowadzenia działalności przez zakład oraz podjęcia kroków zmierzających do sprzedaży majątku zakładu, podano także.
"Mając na uwadze istotny spadek rentowności działalności zakładu zarząd spółki podjął decyzję o konieczności stopniowego wygaszania działalności zakładu, a docelowo jego zamknięciu" - czytamy dalej.
Zakończenie prowadzenia działalności operacyjnej przez zakład nie wpłynie negatywnie na realizację głównych założeń przyjętej przez spółkę strategii na lata 2018-2021, zaznaczono także.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 168 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)