Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Wikana odnotowała 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,43 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 5,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,52 mln zł w porównaniu z 35,81 mln zł rok wcześniej.
"Przychody z segmentu najmu powierzchni komercyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 4 777 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 3 401 tys. zł. W wyniku powyższego grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 68 517 tys. zł przychodów względem 35 808 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zwiększeniu kosztu własnego sprzedaży z 28 799 tys. zł (za III kwartały 2018 r.) do 54 626 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 13 891 tys. zł (7 009 tys. zł za III kwartały 2018 r.). Grupa kapitałowa zakończyła trzeci kwartał 2019 r. zyskiem netto na poziomie 5 367 tys. zł (względem straty netto na poziomie 1 159 tys. zł po III kwartale 2018 r.)" - czytamy w raporcie.
Spółka informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 30 września 2019 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia bilansowego nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 85 338 tys. zł, w tym dla inwestycji realizowanych w: Lublinie - 49 208 tys. zł, Rzeszowie - 28 288 tys. zł, Przemyślu - 4 153 tys. zł i Janowie Lub. - 3 689 tys. zł.
"W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku i do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu grupa kapitałowa, w zakresie mieszkaniowych projektów deweloperskich przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji kolejnych projektów deweloperskich zlokalizowanych w województwach lubelskim i podkarpackim. Według stanu na dzień przekazania sprawozdania do publikacji w ofercie grupy kapitałowej znajdowały się projekty deweloperskie z łączną liczbą 283 lokali, z czego 264 znajdowało się w budowie" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,13 mln zł wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)