Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję, licząc według stanu akcji (9 545 447 sztuk) na dzień podjęcia uchwały, podała spółka.
"Jako dzień dywidendy określono dzień 22 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalony został na 5 września 2019 roku (kwota 66 818 129 zł, tj. 7 zł na akcję) i 7 listopada 2019 roku (kwota 162 272 599 zł, tj. 17 zł na akcję)" - czytamy w komunikacie.
Zarząd Grupy Kęty zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 214 772 557,5 zł, tj. 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, jednak Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusz Grupy Kęty - przegłosował zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy za 2018 r. do 229 090 728 zł.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)