Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Unipetrol z grupy PKN Orlen i chorwacka spółka Croatian Jadranski Naftovod podpisały aneks do umowy ramowej na transport ropy rurociągiem JANAF z 2016 roku, przedłużający okres obowiązywania kontraktu do 2021 roku, podał Unipetrol.
Jak zaznaczyła spółka, rurociąg JANAF stanowi potencjalną alternatywę dla obecnych dróg dostaw ropy do Czech. Wykorzystanie rurociągu, który zaczyna się w terminalu naftowym w chorwackim porcie Omišalj może przyczynić się do przyszłej dywersyfikacji dostaw tego surowca do Czech, podano. Obecnie ropa trafia na rynek czeski jedynie za pośrednictwem rurociągu Przyjaźń oraz rurociągu TAL-IKL.
"Rurociąg JANAF stanowi opcję dla Czech i całej Europy Centralnej na dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw, bo zapewnia alternatywę na wypadek zakłócenia dostaw rurociągiem Przyjaźń lub w sytuacji braku wolnych pojemności w mocno eksploatowanym rurociągu TAL. Żeby rozpocząć dostawy rurociągiem JANAF, potrzebujemy jedynie zawarcia umów transportowych z naszymi węgierskimi i słowackimi partnerami, gdzie przebiega trasa rurociągu. Wierzymy, że będziemy w stanie wkrótce zakończyć negocjacje w tej sprawie" - powiedział prezes Unipetrolu Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.
Rurociąg JANAF biegnie przez Chorwację, a następnie jego północna odnoga przez Węgry i Słowację, gdzie w miejscowości Šahy łączy się z rurociągiem Przyjaźń.
Porozumienie Unipetrolu i Jadranski Naftovod uwzględnia również ramową umowę na magazynowanie ropy zakupionej przez Unipetrol w terminalu Omišalj. Dzięki temu Unipetrol zwiększył swoje możliwości operacyjnego składowania ropy w tranzycie, podano również.
"Transport ropy dla Unipetrolu stanowi dla nas nową okazję biznesową. Mamy nadzieję, że nasza współpraca w zakresie transportu i magazynowania ropy niedługo wejdzie w życie" - powiedział prezes spółki Jadranski Naftovod Dragan Kovačević, także cytowany w komunikacie.
Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)