Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. w wysokości 21 882 255,45 zł, w ten sposób, że kwotę 10 901 772,20 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,55 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.
"Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2018 r. Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404" - czytamy w komunikacie.
Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.
(ISBnews)