Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Astarta Holding odnotowała 72,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 75,22 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 77,84 mln euro wobec 95,37 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,32 mln euro w I poł. 2017 r. wobec 147,78 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w okresie I poł. 2017 r. wyniosła 96,16 mln euro wobec 109,19 mln euro zysku rok wcześniej.
"Segment cukrowy wygenerował przychody na poziomie 108 mln euro, niemal 80% wyższe r/r. [...] Ceny cukru jednak spadały w ciągu I półrocza ze względu na oczekiwania wysokiej podaży na rynkach międzynarodowych w okresie 2017/2018" - czytamy w raporcie.
Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.
(ISBnews)