Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Elzab rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2016 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd spółki Elzab podjął uchwałę, na podstawie której postanowił rekomendować najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016 r., w wysokości 10 076 576,55 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

W styczniu 2015 r., zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dotyczącej wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą, wysokość rekomendowanej dywidendy uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju grupy kapitałowej oraz uwzględniającej bezpieczeństwo finansowe spółki oraz podmiotów z jej grupy kapitałowej, podano także.

"Mając powyższe na uwadze, a także konieczność dostosowania spółki do realizacji zwiększonej produkcji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, mówiącym o wdrożeniu nowych urządzeń fiskalnych działających w technologii online, Zarząd spółki postanowił o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok 2016 w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy dalej.

Zarząd zwróci się z wnioskiem do rady nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat rekomendacji zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy, podano także.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)