Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 5 lipca br. wyniosła 472,3 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 287,9 mld zł.
"Do 5 lipca 2020 roku podpisano z beneficjentami 63 973 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 472,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 287,9 mld zł, czyli 85,6% całej puli" - czytamy w komunikacie.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 5 lipca 2020 roku złożono 144 589 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 773,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 478,2 mld zł, tj. 142,2% funduszy na lata 2014-2020.
"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 215,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 143,6 mld zł, co stanowi 42,7% alokacji" - czytamy dalej.
(ISBnews)