Dane opublikowane przez NBP wskazują, że na koniec czerwca 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 746,2 mld zł i był o 28,3 mld zł wyższy niż na koniec maja 2020 r.

Bank podał, że w czerwcu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 10,1 mld zł, czyli o 1,1 proc., i wyniosła 942,8 mld zł.

"Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 5,7 mld zł, tj. o 8,5 proc., do poziomu 61,7 mld zł" - poinformował NBP na stronie internetowej.

"W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 14,4 mld zł, czyli o 4,1 proc., do poziomu 364,2 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie" - dodał.

Wedle NBP zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,2 mld zł, czyli o 0,2 proc., do wysokości 779,7 mld zł.

"Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 7,2 mld zł, tj. o 1,8 proc., do wysokości 385,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 5,3 mld, tj. 1,4 proc., do wysokości 370,7 mld zł" - wskazał bank.(PAP)

pgo/ dym/