Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Accor wdraża kolejne globalne działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie grupy w nadchodzących miesiącach, podała spółka. Z myślą o wsparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie grupa m.in. stworzyła fundusz ALL Heartist Fund, do którego trafi 25% dywidendy, czyli ok. 70 mln euro. Grupa i akcjonariusze chcą w ten sposób wesprzeć działania zmierzające do rozwiązania kryzysu i pomóc w planowaniu przyszłości.
"W związku z globalną pandemią, jako uzupełnienie realizowanych do tej pory działań, rada dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend w wysokości 280 mln euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami - JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates - grupa zdecydowała przeznaczyć 25% wspomnianej kwoty (70 mln euro) na stworzenie 'All Heartist Fund', czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20% na rzecz powołanego funduszu, z 25% przekazanymi przez Sébastiena Bazin, prezesa i dyrektora generalnego Accor" - czytamy w komunikacie.
Obowiązujące od kilku tygodni ograniczenia w podróżowaniu i przemieszczaniu się wpłynęły na funkcjonowanie branży hotelarskiej, a także wielu obiektów związanych z jej działalnością, m.in. z sektora gastronomicznego i rozrywkowego. Obecnie ponad połowa hoteli należących do sieci Accor na całym świecie jest zamknięta. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, grupa podejmuje konkretne działania o zasięgu globalnym, aby ograniczyć negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie sieci, przygotować się na okres po ustąpieniu zagrożeń i zapewnić wsparcie oraz bezpieczeństwo pracownikom, partnerom i zgromadzonym wokół hoteli społecznościom, przypomniano w materiale.
W ramach ALL Heartist Fund Grupa Accor, zatrudniająca 300 tys. osób, zobowiązuje się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracownikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będący w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwolnieniu i właściciele hoteli - przy zastrzeżeniu, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto grupa będzie dalej rozwijać inicjatywy solidarnościowe mające na celu wsparcie pracowników służby zdrowia i organizacji non-profit, czytamy dalej.
Pierwsze działania w związku z rozwojem kryzysowej sytuacji na całym świecie grupa wdrożyła w lutym. Obejmowały one zakaz podróży służbowych dla wszystkich pracowników, skrócenie wymiaru pracy lub wprowadzeniu urlopów dla 75% zespołów z centrali w II kwartale 2020, a także zamrożenie zatrudnienia. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie ogólnych i administracyjnych kosztów o co najmniej 60 mln euro. Jednocześnie grupa zrewidowała plan inwestycyjny na bieżący rok, zmniejszając nakłady inwestycyjne o 60 mln euro, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów, przypomniano.
Wprowadzenie i wdrożenie strategii zmiany formy działalności na działalność serwisową (tzw. asset light), a także zabezpieczanie środków pieniężnych pozwoliło na utrzymanie silnego bilansu całej grupy. Obecnie sieć dysponuje gotówką w wysokości 2,5 mld euro i niewykorzystanym odnawialnym kredytem 1,2 mld euro. Niepewność dotycząca czasu trwania pandemii i wiążącego się z nim kryzysu może odbić się na rocznych wynikach finansowych sieci, jednak zdaniem grupy nie wpłynie w długoterminowej perspektywie na pracowników, właścicieli i akcjonariuszy Accor, podkreślono także.
Accor jest kompleksową grupą hotelarską, oferującą gościom pobyt w ponad 5 000 hotelach, kurortach i rezydencjach w 110 krajach świata. Dysponuje portfolio 39 marek hoteli.
(ISBnews)