Napisano, że na zakup sprzętu będzie 180 mln zł z unijnego programu Polska Cyfrowa. Zaznaczono, że przyspieszona procedura oraz minimum formalności gwarantują szybkie otrzymanie refundacji.

"Wprowadziliśmy zmiany w programie Polska Cyfrowa i otrzymaliśmy na nie zgodę Komisji Europejskiej" - powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak czytamy w informacji, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji podczas zawieszenia zajęć w szkołach. Zaznaczono, że gminy już teraz powinny oszacować swoje potrzeby, decydując się np. na laptopy, tablety czy mobilny dostęp do internetu.

Resort wskazał, że zakupy można realizować już teraz, a wydatki zostaną zrefundowane po rozpatrzeniu wniosku. Napisano, że aby otrzymać pieniądze, gmina musi złożyć elektroniczny wniosek o refundację do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Podkreślono, że samorządy nie muszą mieć wkładu własnego, a złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty.

"Przyspieszona przez pandemię cyfryzacja w szkolnictwie musi zostać szybko uzupełniona odpowiednim do zdalnej nauki sprzętem. To ułatwi uczniom i nauczycielom dostęp do aplikacji, otwartych zasobów edukacyjnych, broszur, opracowań i scenariuszy zajęć – mówi Jarosińska Jedynak. Dodała też, że cyfryzacja przyczyni się do doskonalenia umiejętności cyfrowych, koniecznych do funkcjonowania we współczesnym świecie

Zakupiony sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył uczniom także po powrocie do normalnej nauki - wyjaśnił resort.

>>> Czytaj też: Sprzęt medyczny z drukarek 3D? "W czasie pandemii dzieją się niesamowite rzeczy" [WYWIAD]