Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze.
"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych [...] informuje o otrzymaniu Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oddalającego ww. skargę" - czytamy w komunikacie.
Oddalenie skargi nastąpiło w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym.
"W związku z faktem, iż Altus TFI nie otrzymało uzasadnienia wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r. spółka wystąpi o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po analizie uzasadnienia Altus TFI będzie podejmował właściwe środki odwoławcze" - czytamy dalej.
W listopadzie 2019 r. KNF nałożyła Altus TFI dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda. W czerwcu KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
(ISBnews)