Napisano, że nabór wniosków trwa do 30 kwietnia; konkurs skierowany jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i średnich firm z branży telekomunikacyjnej.

"Z pomocą funduszy europejskich sprawiamy, aby z szybkiego Internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. W obecnej sytuacji związanej z pandemią, gdy większość firm pracuje zdalnie, jeszcze bardziej doceniliśmy jak ważny jest łatwy i szybki dostęp do Internetu. Bez niego nie można funkcjonować w dzisiejszym świecie" - mówi cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W czwartym już konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wsparciem unijnym objęte będą przedsięwzięcia w zakresie powstawania sieci szerokopasmowych na tzw. białych obszarach NGA (Next Generation Access). Są to tereny, na których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (lub 100 Mb/s w przypadku placówek oświatowych, jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz gminnych ośrodków kultury).

Wskazano, że maksymalna wartość łącznych kosztów na projekt to 70 mln euro, a maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu to 50 mln euro. Dofinansowanie wyniesie do 85 proc. tych kosztów. Nabór wniosków - jak czytamy - prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa - instytucja pośrednicząca dla programu Polska Cyfrowa.

Reklama

POPC to pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się rozwojem cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Efekty programu w zakresie rozwoju sieci internetowej są wymierne i znacząco powiększają rynek tych usług. Dzięki już dofinansowanym i planowanym do wsparcia przedsięwzięciom do 2023 r. dostęp do szybkiego internetu otrzyma ok. 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 11 tys. placówek oświatowych.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska