Indykpol złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPWWarszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Indykpol złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

"Zarząd Indykpol S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 16 stycznia 2020 roku uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 24 stycznia 2020 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 - z poźn. zm.) dotyczący wycofania akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia Rolmex, działając w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz, ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję. Po zakończeniu przymusowego wykupu, Indykpol oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia posiadają łącznie 100% akcji spółki.

W połowie grudnia GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 891,48 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)