"Komisja, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego przez radę nadzorczą ING Banku Śląskiego SA, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 7 września 2020 r. odmawiającą wyrażenia zgody na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności ING Banku Śląskiego SA" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie KNF wyraziła zgodę na powierzenie Joannie Erdman tej funkcji.

"Komisja wskazuje, że wyczerpująca argumentacja w zakresie spełniania przez Joannę Erdman wszystkich wymogów z art. 22aa ustawy Prawo bankowe została faktycznie przedstawiona przez stronę dopiero we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i w dalszym toku postępowania drugoinstancyjnego" - czytamy dalej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)