Odbywające się w środę Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało o podziale zysków za 2020 r. (zysk wyniósł w tym roku blisko 1,92 mld zł) oraz z zysku za 2019 r. (wtedy było to nieco ponad 2,06 mld zł). Łącznie kwota do podziału wyniosła ponad 3,98 mld zł.

ZWZ zdecydowało, że z tej kwoty na dywidendę zostanie przeznaczonych ponad 3,022 mld zł. To oznacza, że na jedną akcję przypadnie 3,5 zł wypłaty z zysku.

Poza tym ZWZ zdecydowało o przeznaczeniu nieco ponad 7,23 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponad 953 mln zł na kapitał zapasowy.

Dniem dywidendy będzie 15 września 2021, a wypłata dywidendy nastąpi 6 października.

Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów, w tym 16 mln klientów ubezpieczeniowych; działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają 400 mld zł.