"Trzeci kwartał jest najważniejszy i to się nie zmieniło, na pewno dostarczy najwięcej przychodów. Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z tego co się wydarzyło. W okolicach lipca i sierpnia Polacy wyjątkowo aktywnie wyjeżdżali na urlopy. Aktywność wakacyjna mogła mieć wpływ, remonty nie były tak intensywne, jak w latach wcześniejszych" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

Prezes wskazał, że warunki rynkowe charakteryzują zjawiska o przeciwstawnych wektorach. Na niekorzyść działają przede wszystkim rosnące i niestabilne ceny surowców.

"Z jednej strony obserwujemy pogarszanie się nastrojów konsumenckich, co może oznaczać większą skłonność do oszczędzania, z drugiej strony boom na rynku nowych mieszkań i także oczekujemy na realizację przyszłych korzyści związanych z automatyzacją procesów, które będą pozytywnie wspierać wyniki" - wyjaśnił prezes.

"Nie możemy wykluczyć dalszego wzrostu cen surowców i opakowań, bo sytuacja w dalszym ciągu nie jest stabilna" - dodał.

W komentarzu do wyników za I półrocze spółka podawała, że po boomie remontowym w maju i czerwcu ub.r. popyt na farby dekoracyjne i produkty do drewna powrócił do poziomów sprzed pandemii. Dlatego wyniki grupy były niższe niż rekordowe osiągnięte rok wcześniej. Jednocześnie jej łączne przychody ze sprzedaży zwiększyły się względem przedpandemicznego 2019 roku.

W I poł. 2021 roku Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 409,5 mln zł, tj. o 5% niższe niż te osiągnięte rok wcześniej. Z kolei na tle wyników pierwszego półrocza 2019 roku Grupa odnotowała 24% wzrost przychodów - choć na jego dynamikę wpływa również to, że w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano wyniki przejętej wówczas węgierskiej spółki Poli-Farbe dopiero od połowy maja 2019 roku.

W I półroczu 2021 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 39,0 mln zł, czyli o 25,6% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 46,0 mln zł (-28,3 r/r), wynik EBITDA - 63,5 mln zł (-21,3% r/r), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - 36,5 mln zł (-23,7% r/r).

Spadek zysków w porównaniu z 2020 rokiem to przede wszystkim efekt wysokiej bazy - rekordowej sprzedaży w maju i czerwcu ub.r. W ocenie spółki, było to jednorazowe zaburzenie wieloletniego trendu zachowań klientów końcowych, wywołane pandemią COVID-19. Nowym, nieobserwowanym rok wcześniej czynnikiem wywierającym presję na zyski i marże był znaczący wzrost cen surowców używanych do produkcji farb i lakierów oraz opakowań. W niektórych przypadkach wzrost kosztów wyniósł nawet kilkadziesiąt procent.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2020 r. miała 821 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)