Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 1,6 mln zł rok wcześniej (wzrost o 540% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 40,2 mln zł wobec 27,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 48% r/r).

"Zysk roku obrotowego z działalności kontynuowanej (zysk netto): 3,9 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 81%" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,1 mln zł wobec 4,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 76%. Przychody ze sprzedaży: 38,9 mln zł wobec 25,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 51%, podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 4,8 mln zł w I poł. br., co stanowi wzrost o 219% w skali roku.

"Wzrost skonsolidowanych i jednostkowych przychodów był przede wszystkim efektem skumulowania w pierwszym półroczu zamówień wstrzymanych przez klientów w 2020 r. w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Wysoki wzrost skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego związany był bezpośrednio z wyższymi przychodami" - wyjaśniono.

Wpływ na dynamikę wzrostu skonsolidowanego zysku brutto i netto (niższą od dynamiki zysku operacyjnego), a na poziomie jednostkowym na spadek obu pozycji, miała ujemna wycena posiadanych przez spólkęaktywów finansowych - akcji spółek notowanych na GPW, podano także.

Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości, zaznaczono.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)