Reklama

Cel główny Grupy Tauron: Budowa wartości Grupy Tauron poprzez nowoczesne rozwiązania dla klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej, podano.

"Mierniki realizacji Strategii:

- EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r.

- utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie

- wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r.

- obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r.

- wdrożenie inteligentnego opomiarowania - 100% inteligentnych liczników do 2030 r.

- nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej - ok. 450 MWt do 2030 r.

- utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta - wskaźnik FTR (First Time Resolution) > 90% w 2030 r." - czytamy w komunikacie.

Strategia oparta została na trzech priorytetach: Zrównoważona działalność, wzrost w oparciu o największą bazę klientów oraz organizacja podążająca za zmianami.

"Priorytet 1 - zrównoważona działalność - pozwoli na transformację w kierunku neutralności klimatycznej oraz obniżenie emisyjności i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Działania skoncentrowane będą na zwiększeniu mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, w tym zaangażowaniu w rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz utrzymaniu wielkości mocy i poprawie efektywności energetyki wodnej, a także wyjściu z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego oraz transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Priorytet 2 - wzrost w oparciu o największą bazę klientów - pozwoli pozostać wiodącą na rynku krajowym grupą energetyczną w zakresie niezawodności dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta. Kluczowymi wyzwaniami będą: dekarbonizacja ciepłownictwa, zagwarantowanie niezawodności dostaw i jakości energii elektrycznej oraz ciepła, minimalizacja różnicy bilansowej energii elektrycznej i strat w przesyle ciepła, pozyskiwanie nowych klientów, wdrożenie inteligentnego opomiarowania, dalsza automatyzacja i cyfryzacja infrastruktury sieciowej, usługi elastyczności i likwidacja ograniczeń sieciowych, a także rozwój oferty produktowej, w tym oferowanie produktów o zrównoważonym wpływie na środowisko i poprawa jakości obsługi.

Priorytet 3 - organizacja podążająca za zmianami - pozwoli na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej dzięki poprawie efektywności i sprawnej organizacji. Działania skoncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, optymalizacji struktury Grupy Tauron oraz poprawie efektywności operacyjnej" - wymieniono w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)