Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 809,6 mln zł wobec 1 416,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 511,4 mln zł wobec 476 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 217,48 mld zł na koniec IV kw. 2022 r. wobec 201,65 mld zł na koniec IV kw. 2021 r.

Reklama

W całym 2022 r. bank miał 1 944,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2308,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 6,9% r/r, a depozytów o 12,3% /r.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* wynik na działalności podstawowej wzrósł o 12,1% do 7 696,6 mln zł, w tym:

-- wynik z tytułu odsetek wzrósł o 13,0% do 5 614,0 mln zł,

-- wynik prowizyjny poprawił się o 13,6% do 2 094,8 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 22,9% do 3 642,1 mln zł,

* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 3,8% do 4 080,1 mln zł,

* odpisy na oczekiwane straty kredytowe wzrosły o 132,8% do 735,8 mln zł,

* zysk brutto spadł o 12,7% do 2 633,1 mln zł,

* zysk netto spadł o 15,8% do 1 944,4 mln zł,

* zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 19,7% w porównaniu z 13,6% w ub.r.,

* wskaźnik koszty/dochody wyniósł 55,5% w porównaniu z 50,9% w ub.r.,

* marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,75% w porównaniu z 2,59% w ub.r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,21% w porównaniu z 16,05% w ub.r." - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* wzrost wartości należności brutto od klientów o 6,9% do 156,6 mld zł, w tym:

-- należności od klientów detalicznych brutto - spadek o 3,6% do 64,1 mld zł,

-- należności od klientów korporacyjnych brutto - wzrost o 15,7% do 92,5 mld zł,

* wzrost depozytów o 12,3% do 189,2 mld zł, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1 944,4 mln zł wobec 2308,3 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)