Grupa Krka odnotowała 363,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 309,21 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 348,22 mln euro wobec 245,22 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)