Zysk operacyjny wyniósł 236,2 mln euro wobec 139,3 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 288,6 mln euro wobec 192,4 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 920,4 mln euro w I kw. 2023 r. wobec 857,4 mln euro rok wcześniej.

Reklama

Skorygowana EBITDA w I półroczu 2022 r. wyniosła 270,1 mln euro (wzrost o 7% r/r), a skorygowany EBIT sięgnął 217 mln euro (wzrost o 9% r/r), podano także.

"Odnotowaliśmy wzrost we wszystkich regionach sprzedaży oraz we wszystkich grupach produktów i usług. Jesteśmy zadowoleni z szacowanego 7-proc. wzrostu sprzedaży, który przekroczył strategiczny cel Krka. W odniesieniu do skorygowanego zysku operacyjnego za I półrocze 2022 r. szacowany zysk operacyjny za I półrocze 2023 r. wzrósł jeszcze bardziej niż sprzedaż pomimo presji inflacyjnej, tj. o 9%. Zaowocowało to najwyższym półrocznym zyskiem EBIT w historii Krka. Szacowany półroczny zysk netto wyniósł 170,1 mln euro, czyli o 50% więcej niż planowano na cały rok 2023. Jest to jednak spadek r/r ze względu na wysokie zyski z wymiany walut w ubiegłym roku. Różnica między wynikiem finansowym netto w 2023 r. i 2022 r. jest duża w ciągu półrocza, ale oczekuje się, że zamknie się do końca roku" - skomentował prezes i CEO Jože Colarič, cytowany w komunikacie.

Według szacunków, w pierwszym półroczu Grupa Krka przeznaczyła na inwestycje 45,6 mln euro, z czego 36,5 mln euro przypadło na spółkę dominującą.

"Całoroczna sprzedaż produktów i usług ma wynieść 1 755 mln euro. Zysk netto planowany jest na poziomie ok. 300 mln euro. Łączna liczba pracowników w Słowenii i za granicą ma wzrosnąć o 2%. Planujemy przeznaczyć 130 mln euro na inwestycje, przede wszystkim na rozbudowę i technologiczną modernizację zakładów produkcyjnych i rozwojowych oraz infrastruktury" - napisano także w komunikacie, podtrzymując wcześniejsze założenia.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)