Zysk operacyjny wyniósł 236,23 mln euro wobec 139,25 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 288,56 mln euro wobec 192,37 mln euro zysku rok wcześniej.

"Wyniki operacyjne Grupy Krka za I półrocze są dobre. Sprzedaż wzrosła we wszystkich sześciu regionach, na większości naszych kluczowych rynków i dla wszystkich grup produktów i usług. Raportowany półroczny zysk operacyjny jest najwyższy w historii: wzrósł o 70% mimo presji inflacyjnej. Zysk netto przekroczył połowę planowanego zysku na cały rok 2023; jednakże spadł o 28% względem tego samego okresu poprzedniego roku, kiedy zanotowaliśmy znaczące wpływy z wymiany zagranicznej. Różnica pomiędzy tegorocznym i ubiegłorocznym wynikiem finansowym netto, która w I półroczu była znacząca, powinna się zmniejszyć na koniec roku. Wyniki za sześć miesięcy są obiecujące. Dlatego oceniamy, że cele na 2023 rok są realistyczne i osiągniemy planowane 1 755 mln euro sprzedaży i 300 mln euro zysku" - skomentował CEO Jože Colarič, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 920,43 mln euro w I poł. 2023 r. wobec 857,44 mln euro rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 169,36 mln euro, wobec 317,53 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)