"Rada nadzorcza zapoznała się ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Grupy Krka na lata 2024-2028. Głównym celem jest zapewnienie dalszego wzrostu sprzedaży i pozycji wśród wiodących generycznych firm farmaceutycznych na poszczególnych rynkach i w wybranych klasach terapeutycznych. Będziemy wzmacniać i optymalizować pionowo zintegrowany model biznesowy. Stanowi on skuteczną strategiczną wytyczną i przewagę konkurencyjną, ponieważ umożliwia nam wytwarzanie produktów spełniających wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Koncentrujemy się na długoterminowej rentowności sprzedawanych przez nas produktów" - powiedział Colarič, cytowany w komunikacie.

"Planujemy również zapewnić wzrost poprzez długoterminowe partnerstwa biznesowe i ukierunkowane przejęcia, zwiększając sprzedaż poprzez rozszerzenie naszego zasięgu rynkowego i portfolio produktów. Nasza strategia uwzględnia aspekty i cele zrównoważonego rozwoju, ponieważ staramy się zachować odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i środowiskową wobec środowisk, w których działamy. Zmieniona strategia posłużyła jako podstawa planu operacyjnego na 2024 r., który przewiduje sprzedaż Grupy Krka na poziomie 1 850 mln euro i zysk netto w wysokości nieco ponad 310 mln euro" - dodał.

Strategiczne cele do uzyskania do 2028 r. obejmują m.in. osiągnięcie co najmniej 5% średniego rocznego wzrostu sprzedaży w ujęciu ilościowym/wartościowym oraz osiągnięcie ponadprzeciętnego wzrostu sprzedaży w stosunku do dynamiki rynku, jak również średniej marży EBITDA na poziomie co najmniej 25%, podano także w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. Krka odnotowała 235,56 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 301,67 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 340,54 mln euro w I-III kw. 2023 r. wobec 1 242,2 mln euro rok wcześniej.

Reklama

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)