"Zatwierdzona dywidenda w wysokości 6,6 euro brutto wzrosła o 17,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wypłata dywidendy rozpocznie się 20 lipca 2023 r. zgodnie z zapisem akcjonariuszy w rejestrze akcji [...] na dzień 19 lipca 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto walne zgromadzenie upoważniło zarząd do nabywania i zbywania akcji własnych w okresie kolejnych 36 miesięcy, przy czym łączny wolumen akcji własnych nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego, tj. 3 279 344 akcji.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Reklama

(ISBnews)