Zysk operacyjny wyniósł 105,42 mln zł wobec 117,92 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 144,91 mln zł wobec 165,14 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,29 mln zł w 2022 r. wobec 791,05 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2022 r. Grupa OTL poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe Grupy. Sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a tym samym płynność została ustabilizowana. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła ok. 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji" - powiedział wiceprezes OT Logistics Grzegorz Zubrzycki, cytowany w komunikacie.

Przeładunki masowe w OT Port Świnoujście wzrosły o 32% r/r, głównie dzięki obsłudze węgla i rudy żelaza, a w OT Port Gdynia o 22 % r/r za sprawą ładunków agro i węgla. Na zwiększone zapotrzebowanie na usługi portowe w zakresie takich towarów jak zboża, półprodukty stalowe, węgiel i ruda wpłynęły m.in. wojna w Ukrainie i spowodowane przez nią: blokada portów czarnomorskich, zaburzenia w dostawach i sankcje na niektóre ładunki z Rosji (np. węgiel, który zaczął być sprowadzany drogą morską, m.in. z Afryki, obu Ameryk czy Australii), podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 84,29 mln zł wobec 74,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)