Columbus Energy odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 4,83 mln zł wobec 7,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,74 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 144,91 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 63 tys. zł, podczas gdy w I kw. i II kw. br. były to wartości ujemne (-4,3 mln zł oraz -22,6 mln zł), podobnie jak w analogicznym okresie 2022 r. (-7,1 mln zł), podano.

"To jest najważniejsza informacja, ponieważ po wielu kwartałach reorganizacji (przez wpływ legislacji na nasz biznes) wypracowana przez nas EBITDA, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym osiągnęła dodatnią wartość. Co ważne, nie jest to rezultat jednorazowych zdarzeń, tylko efekt poprawy biznesu podstawowego" - powiedział prezes Columbus Energy Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 53,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 78,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 364,91 mln zł w porównaniu z 458,94 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 26,78 mln zł wobec 36,39 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

W komentarzu do wyników zarząd wskazał, że działalność grupy w podstawowym segmencie, jakim jest sprzedaż produktów OZE do klientów indywidualnych i biznesowych, była w tym okresie satysfakcjonująca. Łącznie, na rynku polskim, czeskim i słowackim, Columbus zrealizował 14 000 kWp w instalacjach fotowoltaicznych, zamontował 139 pomp ciepła i 191 magazynów energii, zwiększając marże jednostkowe w każdym z segmentów.

Spółka podała, że wśród najważniejszych wydarzeń omawianego okresu zarząd wymienił: sfinalizowanie transakcji sprzedaży farm do Grupy Engie, co pozwoliło pozyskać środki na spłatę części zobowiązań wobec akcjonariusza DC24, wykupienie udziałów w spółkach w Republice Czeskiej i Słowacji oraz podpisanie porozumienia Term Sheet z DTEK Renewables International BV, którego celem jest finansowanie budowy magazynów o mocy 398 MW i pojemności 1,6 GWh. Tuż po zakończeniu trzeciego kwartału Columbus opublikował nową strategię rozwoju na kolejne 5 lat.

"Poprzez wyznaczenie celów krótko- i długoterminowych wskazaliśmy naszym akcjonariuszom i wszystkim zainteresowanym naszą Grupą, w którym kierunku transformujemy naszą organizację i dlaczego - mimo spowolnienia rynku OZE w Polsce - wiemy, że jesteśmy i będziemy jednym z głównych graczy na tym rynku" - powiedział też prezes.

Columbus zapowiedział też, że najbliższe miesiące będą obfitować w "ciekawe i perspektywiczne" wydarzenia w Grupie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 28,38 mln zł wobec 64,47 mln zł straty rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W marcu 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)