W 2023 r. Bowim miał 2 036,7 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, co stanowiło spadek o 715,94 mln zł r/r.

"Spadek przychodów ze sprzedaży i osiągniętych wyników, są następstwem słabej koniunktury rynkowej i trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej średnio, około 30% spadek cen sprzedawanych wyrobów w porównaniu do cen uzyskiwanych w porównywalnych okresach ubiegłego roku. Pierwotnymi powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywołana takimi czynnikami globalnymi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do zatrzymania się wielu procesów gospodarczych, czego skutkiem był również spadek produkcji stali surowej r/r o 13% i zużycia jawnego r/r o 11%" - czytamy w komunikacie.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,75 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)

Reklama