statystyki

Bankowość

Poręczenie osobiste

wróć do działu: Bankowość »

Poręczenie osobiste (ang. personal guarantee) – obietnica spłaty cudzego długu złożona przez osobę fizyczną. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania zaciągniętego przez dłużnika.

Poręczyciel, jako drugi dłużnik, odpowiada wobec wierzyciela osobiście, a więc całym swoim majątkiem, zarówno teraźniejszym, jak i przyszłym. Z chwilą gdy dług stanie się wymagalny, wierzyciel może żądać jego spłaty łącznie od dłużnika i poręczyciela albo też od każdego z nich osobno. Poręczyciel więc odpowiada za dług solidarnie z dłużnikiem. Poręczenia może udzielić każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty