statystyki

Finanse

Rentowność inwestycji - ROI

wróć do działu: Finanse »

Rentowność inwestycji - ROI (ang. return on investment - zwrot z inwestycji) – jest to wskaźniki zaliczany do grupy wskaźników rentowności. ROI stosowany jest do pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.

ROI informuje o tym, jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w firmę pieniędzy.

Wskaźnik ROI oblicza się według wzoru:

gdzie:

Zn - zysk netto,
K – kapitał (rozumiany jako zainwestowane środki pieniężne)

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty