statystyki

Giełda

Pozycja krótka

wróć do działu: Giełda »

Pozycja krótka (ang. Short Position) - Określenie pozycji na rynku transakcji terminowych lub sposobu funkcjonowania na nim jako sprzedawca netto.

Otwarcie i posiadanie pozycji krótkiej na rynku kontraktów terminowych jest zobowiązaniem do sprzedaży w przyszłości określonej ilości instrumentu bazowego po ustalonej cenie.

Jest to pozycja odwrotna do pozycji długiej. Efektem zajęcia pozycji krótkiej jest oczekiwanie inwestora na spadek cen instrumentu bazowego. Gdy cena instrumentu bazowego spada inwestor zarabia, ponieważ w momencie wygaśnięcia kontraktu jego cena będzie niższa od ceny w momencie jego zawarcia. Różnica pomiędzy tymi cenami stanowi zysk inwestora.

W przypadku gdy kurs instrumentu bazowego rośnie inwestor, który zajął pozycje krótką traci. W takim przypadku pożądanym kontraktem jest pozycja długa

Prawo dla specjalisty