statystyki

Giełda

Publiczne certyfikaty inwestycyjne

wróć do działu: Giełda »

Publiczne certyfikaty inwestycyjne - Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty